меню сайта Відділу охорони праці Відділ охорони праці
КПІ ім. Ігоря Сікорського
тел.: (044) 204-95-82
Особливість охорони праці

Всі заходи і засоби системи охорони праці базуються тількі на правовий основі - на законодавчих та нормативно-правових актах з питань охорони праці (НПАОП) та спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, а саме збереження життя та здоров'я людини під час виконання ним своїх функціональних обов'язків (ст.1 Закону України "Про охорону праці").

Конституція України

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. (ст.8)

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. (ст.57 Конституції України)

Організація системи охорони праці (ОП)

В великих вищих навчальних закладах (ВНЗ) система охорони праці організовується у вигляді системи управління охороною праці (СУОП) до складу, якої входить орган управління (Координаційний комітет з ОП) і служба охорони праці ВНЗ, яка визначається у вигляді організованої діяльності працівників відділу ОП і спеціалістів з ОП структурних підрозділів ВНЗ під керівництвом начальника відділу охорони праці ВНЗ.

Внутрішня діяльність відділу охорони праці
Зовнішня діяльність відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Практик-професіонал
Бабаджанов X.X.
E-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| ДоМедична допомога ||| сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського