меню сайта Відділу охорони праці Відділ охорони праці
КПІ ім. Ігоря Сікорського
тел.: (044) 204-95-82
Особливість охорони праці

Всі заходи та засоби системи охорони праці базуються тількі на правовий основі - на законодавчих та нормативно-правових актах з питань охорони праці (НПАОП).

Заходи та засоби охорони праці спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, а саме збереження життя та здоров'я людини під час виконання ним своїх функціональних обов'язків. (ст.1 Закону України "Про охорону праці")

Конституція України

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. (ст.8)

Кожен має право на працю. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. (ст.43)

Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст.45).
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом (ст.46).

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. (ст.57 Конституції України)

меню сайта Відділу охорони праці Практик-професіонал
Бабаджанов X.X.
E-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| ДоМедична допомога ||| сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського