Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Kерівник служби,
нач.відділу охор.праці
Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82
e-mail: vop[at]kpi.ua

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Київський політехнічний інститут було засновано у 1898 році у складі 4-х відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного та хімічного. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л. Кирпичов, а першим головою Державної екзаменаційної комісії у 1903 р. – Д.І.Менделєєв. Засновники КПІ втілили кращі традиції відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів.

Серед вихованців КПІ ім. Ігоря Сікорського – всесвітньовідомі конструктор літаків та вертольотів Ігор Сікорський, творець турбореактивних двигунів Архип Люлька, конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки Сергій Корольов та Володимир Челомей, металург Іван Бардін, конструктор авіадвігунів Олександр Мікулін.

На базі Київського політехнічного інституту було створено 12 ВНЗ у багатьох регіонах України, 9 з яких сьогодні мають статус національних: Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет технології та дизайну, Національний авіаційний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет харчових технологій, Національний університет «Одеська морська академія», Вінницький національний технологічний університет, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, а також Житомирський, Черкаський, Чернігівський державні технологічні університети.

КПІ ім. Ігоря Сікорського є одним з найбільших навчальних закладів Європи. В університеті працюють 19 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Серед викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського – майже 500 професорів, понад 1300 доцентів. Загальна кількість працівників університету - близько 7 тисяч осіб.

Будівлі інститутів і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетські гуртожитки (34 навчальних корпусів, 20 гуртожитків та інші об’єкти) розкинулися на площі у 160 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах, де проводяться оздоровчі заходи студентів університету. Його науково-технічна бібліотека – одна з кращих у країні. Охороною здоров’я студентів займається Студентська поліклініка (відділення Київської міської студентської поліклініки).

КПІ ім. Ігоря Сікорського є базовою організацією Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка приєднана до Європейської освітньої мережі GEANT.

Державний політехнічний музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського – один з найбільших українських музеїв техніки та технології і найбільший університетський музей України.

Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського займає територію близько 120 гектарів, на якій органічно поєднані умови для навчання, занять спортом, підвищення рівня культурного, наукового та інтелектуального розвитку, відпочинку та занять особистими захопленнями всього 50-тисячного колективу. Поштова адреса: Україна, 03056, м. Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37 (джерело: http://kpi.ua/kpi_about ; http://kpi.ua/location).

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відділ охорони праці Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» створений на виконання Постанови директивних органів та наказу ректора КПІ від 06.03.1979 № 21-Н.

Відділ охорони праці є структурним підрозділом університету у сфері охорони праці. Працівники відділу мають вищу технічну освіту та багаторічний досвід роботи у сфері охорони праці.

Головна мета діяльності відділу - впровадження європейських норм, стандартів та цінностей в питаннях охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці учасників навчально-виховного процесу, реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я.

Напрями діяльності відділу у вирішенні питань безпеки життєдіяльності: здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами; пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню питань з охорони праці в університеті; проведення профілактично-попереджувальної роботи, надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони праці; удосконалення функціонування системи управління охороною праці; співпраця із структурними підрозділами у питаннях профілактики травматизму; формування превентивної культури охорони праці та зниження вірогідності нещасних випадків у виробничій та невиробничій сфері.

Ці напрямки включають в себе питання навчання і перевірки знань з питань охорони праці, створення сучасної нормативної бази, проведення атестації робочих місць за умовами праці, всі види інструктажів, фінансування заходів з охорони праці, взаємодію відділу охорони праці та структурних підрозділів.

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охор.праці
Бабаджанов X.X.
babadjanov[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського