Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Kерівник служби,
нач.відділу охор.праці
Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82
e-mail: vop[at]kpi.ua

МедіаІНСТРУКЦІЇ з надання ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

> ЗБІРНИК з надання ДоМЕДИЧНОЇ (першої) допомоги (відео).

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
iнженер з охор.праці
Бабаджанов X.X.,
babadjanov[at]kpi,ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського