Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82
e-mail: vop[at]kpi.ua

ОХОРОНА ПРАЦІ
Правові аспекти охорони праці визначені у наступних основних законодавчих і нормативно-правових актах України :
> Закон України "Про охорону прац";
> розділ "Охорона праці" Кодексу законів про працю України (далі - КЗпПУ), а також положення інших розділів, які стосуються питань охорони праці;
> розділ "Охорона праці" Закону України "Про колективний договір" та інші законодавчі акти;
> Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 (далі - Положення-1669) ( повний текст );
> вимоги Положення-1669 для факультету і кафедри закладу вищої освіти ( текст ).

Закон України “Про охорону праці” встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на збереження їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, а саме під час виконання ним своїх функціональних обов'язків.
Дія Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Стаття 1 Закону України "Про охорону праці"

> Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
> Роботодавець - керівник установи, організації (власник підприємства*), <...>, або уповноважений ним орган, <...> і фізична особа, яка використовує найману працю.
> Працівник - особа, яка працює на підприємстві* та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охорони праці
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського