Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці
Kерівник служби - Нач.
відділу охорони праці
Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82
e-mail: vop[at]kpi.ua
меню сайта Відділу охорони праці
Інженер 1к (професіонал
у сфері охорони праці)
Бабаджанов X.X.,
babadjanov[at]kpi,ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського