Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ у сфері ОХОРОНИ ПРАЦІ

Особливість охорони праці
> Всі заходи та засоби системи охорони праці базуються тількі на правовий основі. Вони спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. (ст.1 Закону України "Про охорону праці")

Конституція України
В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ст.8).
> Кожен має право на працю, належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (ст.43).
> Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст.45).
> Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом (ст.46).
> Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними (ст.57 Конституції України).

Законодавство про охорону праці складається з :
> Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 року № 2694-ХІІ (читати);
> Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII (читати);
> Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та проф.захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 року № 1105-ХІV (читати);
> норм охорони праці встановлених міжнародними договорами, на обов’язковість яких надана згода Верховною Радою України;
> нормативно-правових актів прийнятих відповідно вищевказаних законів.
(Відповідно до ст.3 Закону України "Про охорону праці": якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору)

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охорони праці
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського