Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ у сфері ОХОРОНИ ПРАЦІ

Всі заходи та засоби системи охорони праці базуються тількі на правовий основі - на законодавчих та нормативно-правових актах з питань охорони праці ( НПАОП ).
Заходи та засоби охорони праці спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, а саме збереження життя та здоров'я людини під час виконання ним своїх функціональних обов'язків ( ст.1 Закону України "Про охорону праці" ).

Типове положення про службу охорони праці ( НПАОП 0.00-4.35-04 ), із змінами затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 31.01.2017 № 148 ( читати ).
(>) Типове положення про службу охорони праці, в редакції до змін в 2017 році.
(>) Типове положення про службу охорони праці ( наказ від 03.08.93 № 73 ), не є чинним згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 ( № 255 ).

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах вищої освіти {наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669 (далі - Положення-1669)} ( повний текст ).
(>) Витяг з Положення-1669 для факультету і кафедри закладу вищої освіти ( текст ).

Строки зберигання документів з охорони праці ( станом на 15.01.2018 ) ( читати ).

ПОКАЖЧИК нормативно-правових актів з охорони праці 2019 ( НПАОП станом на 16.01.2019 ), затверджений наказом Державної служби України з питань праці від 16.01.2019 № 18 ( читати ).

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охорони праці
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського