Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82

Особливість охорони праці

Всі заходи та засоби системи охорони праці базуються тількі на правовий основі - на законодавчих та нормативно-правових актах з питань охорони праці ( НПАОП ).
Заходи та засоби охорони праці спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, а саме збереження життя та здоров'я людини під час виконання ним своїх функціональних обов'язків ( ст.1 Закону України "Про охорону праці" ).

Конституція України

В Україні визнається і діє принцип верховенства права ( ст.8 ).
Кожен має право на працю, належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом ( ст.43 ).
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними ( ст.57 ).

Закон України “Про охорону праці ( Закон № 2694-ХІІ ).

Типове положення про службу охорони праці ( НПАОП 0.00-4.35-04 ), із змінами затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 31.01.2017 № 148 ( .pdf ).
(>) Типове положення про службу охорони праці, в редакції до змін в 2017 році.
(>) Типове положення про службу охорони праці ( наказ від 03.08.93 № 73 ), не є чинним згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 ( № 255 ).

ПОКАЖЧИК нормативно-правових актів з охорони праці ( НПАОП станом на 15.01.2018 ), затверджений наказом Державної служби України з питань праці від 15.01.2018 № 9 ( .pdf ).

Строки зберигання документів з охорони праці ( станом на 15.01.2018 ) ( .pdf ).

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охорони праці
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського