Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82

ОХОРОНА ПРАЦІ Закладу Вищої Освіти (далі - Охорона праці ЗВО) - це система заходів та засобів спрямованих на збереження життя, здоров'я і праціздатності працівників закладу вищої освіти в процесі виконання ними своїх функціональних обов'язків та студентів під час їх трудової практики.

Система управління охороною праці закладу вищої освіти (далі - СУОП ЗВО). В закладах вищої освіти, наприклад в університетах, з кількістю працівників понад 1000 осіб, система охорони праці організовується у вигляді системи управління охороною праці університету до складу, якої входять: орган управління і служба охорони праці університету.

Служба охорони праці університету визначається у вигляді організованої діяльності працівників відділу охорони праці та спеціалістів з охорони праці структурних підрозділів університету (базових функціональних структурних підрозділів університету, функціональних структурних підрозділів апарату управління і виробничих структурних підрозділів університету) під керівництвом начальника відділу охорони праці університету.

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 (далі - Положення-1669) ( повний текст );
> вимоги Положення-1669 для факультету і кафедри закладу вищої освіти ( текст ).

Деякі питання САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНИХ ЗАХОДІВ з охорони праці університету:

Прибирання приміщень корпусів (гуртожитків) та території університету є важливою частиною Санітарно-гігієнічних заходів з охорони праці, які спрямовані на збереження життя та здоров’я працівників під час виконання ними трудових обов’язків, а також здобувачів під час навчання і перебування в гуртожитках університету.

Якість прибирання залежить від вмілої організації робіт та їх матеріально-технічного забезпечення. [Організація робіт прибиральників: Поточні та Генеральні прибирання. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання приміщень. Дезінфекція та Дератизація. Нормативні посилання. Довідкові матеріали (дезінфікуючі та миючі розчини, характеристика миючих засобів)]. (.pdf)

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охорони праці
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського