Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82

ІНСТРУКЦІЇ з ОХОРОНИ ПРАЦІ по-НОВОМУ (станом на 01.09.2017)

Мінсоцполитики наказом від 30.03.2017 № 526 затвердило нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ про розробку інструкцій з охорони праці [ДНАОП 0.00-4.15-98] (далі — Положення № 526), яке встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці (далі — Інструкції, Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3), що діють в межах підприємства, установи, організації.

Як і раніше, Інструкції розроблятимуть на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовують на підприємстві. Інструкції затверджує роботодавець. Вони є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві.

Положення № 526 не змінює структуру Інструкції. Як і раніше, вона матиме розділи: Загальні положення; Вимоги безпеки перед початком роботи; Вимоги безпеки під час роботи; Вимоги безпеки після закінчення роботи; Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи.

Інструкції з охорони праці переглядаються у строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки.

Раніше переглядали: 1) Інструкції що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірних інструкцій, — в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років; 2) Інструкції, що діють на підприємстві, — в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на 3 роки.

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охор.праці
Бабаджанов X.X.
babadjanov[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського