Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82

Конституція України
> Найвищою соціальною цінністю в Україні визначається людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека (стаття 3).

Закон України "Про охорону праці"
> Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (ст.1 Закону).
> Працівник зобов'язаний: дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди (ст.14 Закону).

Базовий принцип охорони праці
> Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальность роботодавця та посадових осіб, які відносятся до категорії роботодавця (керівники структурних підрозділів, керівники підрозділів, керівники робіт), за створення належних, безпечних і здорових умов праці. Заходи і засоби з питань охорони праці спрямовуються на збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час виконання ним своїх трудових функціональних обов'язків.

Організація системи охорони праці в закладах вищої освіти
> В закладах вищої освіти (далі - ЗВО), з кількістю працівників понад 1000 осіб, система охорони праці організовується у вигляді системи управління охороною праці (СУОП) до складу, якої входить орган управління і служба охорони праці ЗВО, яка визначається у вигляді організованої діяльності працівників відділу охорони праці і спеціалістів з охорони праці структурних підрозділів ЗВО під керівництвом начальника відділу охорони праці.

Внутрішня та зовнішня діяльність спеціалістів охорони праці університету (фото)

Внутрішня діяльність
Зовнішня діяльність
меню сайта Відділу охорони праці Інженер 1 категорії
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського